Skip to content Skip to footer

Bij Van Dijk Clinic vinden we het belangrijk dat kwaliteit en veiligheid bovenaan onze checklist staat. Daarom hebben wij ons laten certificeren met ISO 9001. Met een ISO 9001 kan Van Dijk Clinic aantonen dat er consequent en alleen díe producten en diensten geleverd worden die volledig voldoen aan de gevraagde en vereiste kwaliteit.

Wat is ISO 9001?

ISO 9001 is dé wereldwijd erkende norm op het gebied van kwaliteitsmanagement. ISO is een afkorting van International Standardization Organization. En, ‘9001’ staat voor de eisen van die gesteld worden aan het kwaliteitsmanagementsysteem. Deze eisen zijn gebaseerd op 7 kwaliteitsmanagementbeginselen ofwel Quality Management Principles (= QMPs)

Hieronder volgen de betekenissen van de 7 QMPs:

QMP 1 – Klantgerichtheid
QMP 2 – Leiderschap
QMP 3 – Betrokkenheid van mensen
QMP 4 – Procesbenadering
QMP 5 – Verbetering
QMP 6 – Empirisch onderbouwde besluitvorming
QMP 7 – Relatiebeheer

Waarom is certificering zo belangrijk voor ons?

Bij Van Dijk Clinic willen wij 24/7 onze hoge kwaliteit aanhouden, maar ook zeker behouden. Wij willen onze cliënten alleen maar de beste kwaliteit aanbieden. Zowel wat betreft de producten, de diensten als de ervaringen hiermee.

Wat zijn de eisen van de ISO 9001?

  • De organisatie borgt dat zij kan voldoen aan de afspraken die met opdrachtgevers zijn gemaakt (vergroten van de tevredenheid van opdrachtgevers).
  • De organisatie heeft maatregelen genomen om bedrijfsrisico’s te kunnen beheersen (de organisatie richt zich op het voorkomen van fouten).
  • De organisatie richt zich op het continu verbeteren van haar producten, diensten en processen.

Voordelen van de ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem 

Klanttevredenheid verhogen
Met de processen die Van Dijk Clinic inricht om het kwaliteitsmanagement te verbeteren bedient zij de klanten op de meest optimale wijze, van vervaardiging tot ondersteuning. De kliniek legt de basis voor tevreden en loyale klanten door continu aan diens verwachtingen te voldoen en deze zelfs te overstijgen.

Aantoonbare kwaliteit
Met het ISO 9001 kwaliteitsmanagement kan Van Dijk Clinic aan haar cliënten en andere belangstellenden laten zien dat zij de kwaliteitsprocessen beheerst. Daarmee laat de kliniek zien, dat zij stelselmatig en met een betrouwbaar proces producten en diensten levert die aan de eisen van cliënten (?) en aan relevante wet- en regelgeving voldoen.

Kostenbesparing
Van Dijk Clinic werkt efficiënt doordat het kwaliteitsmanagementsysteem goed is ingericht. Wij bereiken daardoor meer, in minder tijd en met minder middelen.

Aanpassingsvermogen
Door het denken in processen is Van Dijk Clinic continu scherp op risico’s en (verbeter)kansen. Het inspelen op veranderingen in de markt en het benutten van kansen is daardoor ook optimaal mogelijk.

Waarom is de ISO 9001 voor onze cliënt belangrijk?
De ISO 9001 heeft verschillende kenmerken die belangrijk zijn voor een cliënt.  Het borgt dat de cliënt een prettig consult, optimale behandeling en goede nazorg heeft. Hieronder bevinden zich een aantal kenmerken waarmee Van Dijk Clinic zich continue bezighoudt:

  • Focus op de klant
  • Leiderschap
  • Betrokkenheid van mensen
  • Procesmatige aanpak
  • Verbetering
  • Op feiten gebaseerde besluitvorming
  • Relatiebeheer

Door de ISO 9001 certificering laat Van Dijk Clinic zien dat zij deze kenmerken beheert en ook waarmaakt.

Veiligheid
De veiligheid van de cliënt staat bij Van Dijk Clinic hoog in het vaandel. Het is tenslotte een medisch vak waarbij veiligheid van groot belang is. Zowel voor de cliënt als voor de arts. Door in een veilige omgeving behandeld te worden zal de cliënt zich sneller op zijn/haar gemak voelen, wat uiteindelijk tot een mooier resultaat zal leiden.

Bij Van Dijk Clinic willen wij dat elke cliënt zich veilig voelt zodra hij of zij een stap binnen ons bedrijf zet. Met een ISO 9001 certificering draait het niet alleen om kwaliteit, maar ook om de veiligheid van een cliënt. Doordat Van Dijk Clinic betrokken is bij de cliënt, is er altijd een mogelijkheid om de veiligheid bespreekbaar te maken. Van Dijk Clinic is altijd optimaal op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van veiligheid. En, onze medewerkers volgen de protocollen op dat gebied continue op. Daarmee kan onze cliënt met een gerust hart en volkomen veilig een behandeling bij onze kliniek ondergaan.