Skip to content Skip to footer

Geen garantie of aansprakelijkheid

De informatie op de website van Van Dijk Clinic B.V. wordt enkel voor algemene en informatieve doeleinden aangeboden. Hoewel de informatie op de website met zorgvuldigheid is samengesteld, staat Van Dijk Clinic B.V. er niet voor in dat deze informatie correct of volledig is.

Verwijzingen (via links) naar websites die niet door Van Dijk Clinic B.V. worden beheerd, zijn slechts informatief en als service bedoeld. Het gebruik van deze verwijzingen is op eigen risico. Van Dijk Clinic B.V. staat in geen geval in voor de inhoud van die websites en/of voor de correctheid of de volledigheid van de informatie op die websites. Verder is het aan u om te controleren of de websites niet schadelijk kunnen zijn en bijvoorbeeld vrij zijn van virussen.

De behandelingen die op de website van Van Dijk Clinic B.V. staan vermeld worden door specialisten uitgevoerd en worden op het individu afgestemd. Verricht de behandelingen niet zelf. Dit kan onomkeerbare en ernstige gevolgen hebben en letsel veroorzaken.

Copyright

De informatie op deze website is auteursrechtelijk beschermd. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van Van Dijk Clinic B.V., de op deze website aangeboden informatie – waaronder, maar niet uitsluitend, tekst, illustraties, presentaties, foto’s, video’s en geluid vallen – (al dan niet tegen betaling) te vermenigvuldigen of te verspreiden. Het wijzigen van de website is uitdrukkelijk verboden.

Handelsmerken

Alle handelsmerken, logo’s en slogans die op de website worden getoond zijn geregistreerde of niet geregistreerde merken van Van dijk Clinic B.V., tenzij anders weergegeven.

Suggesties of vragen

Van Dijk Clinic B.V. staat open voor feedback en suggesties. Indien u vragen heeft over of suggesties heeft voor de website, dan kunt met Van Dijk Clinic B.V. contact opnemen via info@vandijkclinic.nl. Ook eventuele bezwaren tegen informatie op de website kunnen via dat e-mailadres kenbaar worden gemaakt.

Alle informatie, suggesties, ideeën die u naar Van Dijk Clinic B.V. stuurt, worden als niet-vertrouwelijk en openbaar beschouwd. Deze kunnen vrij door Van Dijk Clinic B.V. worden gebruikt, verwerkt, gewijzigd, verspreid of geregistreerd. Informatie, suggesties en ideeën worden enkel vertrouwelijk en niet-openbaar beschouwd, indien u persoonsgegevens toestuurt en/of indien u schriftelijk meldt dat deze vertrouwelijk en/of niet-openbaar zijn. Op ontvangen persoonsgegevens is de privacyverklaring van Van Dijk Clinic B.V. van toepassing.

Wijzigingen

Van Dijk Clinic B.V. kan deze disclaimer, zonder aankondiging, op elk moment wijzigen. Het is dan ook raadzaam om de disclaimer regelmatig te raadplegen.